Ví se, co je skutečnou příčinou, která způsobuje obrovské výbuchy sopek?

Rudolf Šup  |  
výbuch sopky

Ví se, co je skutečnou příčinou, která způsobuje obrovské výbuchy sopek? Myslím si, že to není rozpínání žhavého magmatu vlivem tepla, neboť Země se už asi neohřívá, ale spíš chladne. V určité hloubce pod povrchem panují velké tlaky a poměrně vysoké teploty. Hornina se nemůže přímo tavit, protože to nedovolí tlak nadložních vrstev, takže existuje v jakémsi poloplastickém stavu, pro který neznáme v našich lidských podmínkách žádnou obdobu.

Pak dojde ke vzniku zlomů, třeba nárazem dvou kontinentálních desek anebo tím, jak sféra Země „pracuje“ v gravitačním poli okolních nebeských těles. Zlom prudce sníží tlak, takže poloplastická hornina se rázem stane plastickou, žhavou tekutinou, která je tlakem nadloží vytlačována na povrch. Asi jako když člověk stoupne na ledovou kru a zespodu se vyřine voda.

Tehdy dojde k erupci magmatu. Vystupující magma se někdy potká se zásobníky podzemních vod, které v horkém prostředí explodují, nebo se vstupující magma ochladí a na čas uzavře přívodní kanál, pod kterým se hromadí napětí, což rovněž končí výbuchem. Některé sopky mají vcelku pravidelný průběh, ve kterém střídavě vybuchují a střídavě z nich vytéká láva.

Nejčtenější