Větrné turbíny do města

redakce  |  
turbíny

Stoupavé vzdušné proudy na fasádách domů zásobí město energií.Využití větrných turbín ve městě je dnes stále velmi problematické. Začínají se nicméně objevovat projekty, které dokážou městské prostředí pro generování energie z obnovitelných zdrojů využít. Jedním z nejnovějších je projekt „Architectural Wind“ společnosti AeroVironment.Jedná se o malé, tiché větrné turbíny určené pro městská centra a předměstí. Je možné je instalovat na okraje budov, jsou navrženy tak, aby využívaly právě zrychlení větru deroucího se vzhůru po fasádách domů. Na jednu budovu je možné instalovat až desítky turbín, každou s výkonem 6 kW. Jsou vybaveny ochrannou proti ptákům, zároveň mohou sloužit jako oživení architektury, která se najednou stává pohyblivou, dynamickou. Zároveň je lze využít v kombinaci s dalšími alternativními zdroji, například fotovoltaikou.

Nejčtenější