Včely s asymetrickým mozkem

J. CHVÁLA  J. PETR  Kateřina Damborská  |  
včela

Mozek včel dokáže ukládat informace odděleně do krátkodobé a dlouhodobé paměti.Pravá a levá polovina našeho mozku plní odlišné úkoly. Nápadný je rozdíl v práci mozkových polokoulí čili hemisfér při poraněních nebo po mozkové mrtvici. Postižení levé mozkové hemisféry často končí neschopností mluvit nebo chápat řeč. Naopak poškození center v pravé polovině mozku má za následek problémy při vyhodnocování zrakových vjemů. Člověk pak například nepoznává známé tváře. Rozdíl v práci levé a pravé mozkové polokoule -tzv. asymetrie mozku – není zvláštností člověka. Podobně mají rozděleny úkoly protilehlé poloviny mozku i u dalších savců. Asymetrie v práci mozku je patrná i u všech obratlovců – od ptáků přes plazy a obojživelníky až po ryby. Nejnovější výzkum australských a italských vědců dokázal, že asymetricky pracuje také nervová soustava bezobratlých, konkrétně nervový systém včel. Neurologové Lesley Rogers a Giorgio Vallortigara využili refl exu včel, které se při střetnutí s kapkou cukerného roztoku snaží k pochoutce dostat a natahují k ní sosák. Když vědci cukerný roztok obohatí o jasně definovanou vůni, začnou včely po určité době natahovat sosák, jakmile ucítí vůni, i když cukerný roztok nikde není. K rozeznávání vůní používají včely tykadla. Jejich prostřednictvím přijmou informaci o vůni a tu pak zpracuje příslušná část nervové soustavy. Včela přijímá vůni oběma tykadly. Rogers a Vallortigara ale včelám natírali levé nebo pravé tykadlo slaboučkou vrstvou latexu, a tím zabránili přísunu informace do příslušné poloviny nervové soustavy.V reakci na naučenou vůni pak vědci pozorovali u včel zajímavé rozdíly.

Jednu hodinu po lekci v rozeznávání vůní natahovaly včely sosák po kapce cukerného roztoku, pokud vůni zachytily pravým tykadlem. Tři hodiny po lekci se tato schopnost vytrácela a začínala nastupovat reakce na vůni zachycenou levým tykadlem. Šest hodin po lekci už včely reagovaly jen na vůni zachycenou levým tykadlem a tuto schopnost si udržely dalších osmnáct hodin. Výsledek pokusu jasně dokazuje, že každá polovina nervové soustavy včel pracuje jinak. Pravé tykadlo je spojeno s nervovými buňkami, jež mají za úkol vytvářet krátkodobou paměť. Naopak levé tykadlo komunikuje přednostně s nervovými buňkami určenými k dlouhodobému uchovávání informací.

NOHY A KŘÍDLA

Zatímco letadla z ryze aerodynamických důvodů zatahují podvozek, včely si počínají přesně opačně. Aerodynamická měření tzv. orchidejových včel (rod Euglossa) ukázal, že při rychlém letu natahují co nejvíce zadní pár nohou. Končetiny jsou tvarovány tak, aby zajišťovaly tělíčku dodatečný vztlak, a působí proto jako další pár křídel.

Nejčtenější