Včely počítají do čtyř

redakce  |  
včely

Překvapivé počtářské schopnosti odhalili vědci u včel. Naučili létat včely ke krmítku „bludištěm“, kam správnou cestu ukazovala „návěští“ složená z různého počtu znaků. Pro značení cesty používali různobarevné tečky, hvězdičky i nejrůznější obrázky. Přitom se ukázalo, že včely vnímají počet znaků bez ohledu na vlastní charakter znaků. Když se naučily létat za potravou podle dvou žlutých teček, považovaly za správný ukazatel i dvě modré tečky nebo dva obrázky citronu, ale nikoli tři žluté tečky. Odlišení „návěští“ tvořených dvěma a třemi značkami zvládaly včely okamžitě. „Návěští“ o čtyřech znacích se naučily využívat teprve po určitém tréninku. Pět nebo dokonce šest znaků už bylo nad jejich síly.

Nejčtenější