V případě pohledu na ostrým sluncem nasvícenou bílou plochu lze spatřit pohybující se mžitky. O co se přesně jedná?

Michal Žák  |  
oko

Tyto mžitky, kterým se odborně říká fosfeny, bývají zapříčiněné „přepínáním“ mezi tyčinkami a čípky. Přeměna světelné energie na energii nervových vzruchů probíhá za účasti zrakových pigmentů. V sítnici jsou čtyři druhy fotopigmentů (foto = světlo), z nichž tři jsou vázány na čípky a jeden na tyčinky. Čípky umožňují barevné vidění, jsou méně citlivé na světlo než tyčinky; tyčinky však nejsou citlivé na barvu světla.

Čípky mohou být v plné činnosti při vyšších jasech. Při jasech nižších zůstávají v činnosti jen tyčinky – vidění v šeru, kdy býváme v podstatě barvoslepí. Podráždění oka je možné vyvolat nejen světelnou energií, ale i adekvátním mechanickým, elektrickým či magnetickým podnětem, a tehdy vzniká pocit záblesku, fosfen. Jeho vnímání závisí na intenzitě podnětu, době trvání, citlivosti oka i nervové soustavy.

Nejčtenější