V pravěkých jeskyních malovaly generace

J. PETR  |  
pomalované jeskyně

Geiger-Müllerův počítač odhaluje tajemství pravěkých svatyní. Britští archeologové z University of Bristol vyvinuli novou metodu datování pravěkých maleb a rytin, která je výrazně spolehlivější než stávající postupy a navíc ponechává obrazy zcela netknuté. Vědci analyzují vrstvičky vápence, které se v průběhu věků na malbě či rytině usadily. Jejich stáří určí na základě rozpadu izotopů uranu. V příštích třech letech by mělo být stanoveno stáří řady pravěkých jeskynních obrazáren. Už první analýzy z proslulé španělské jeskyně Altamira přinesly velké překvapení. Malby, na nichž převažují nádherné obrazy divokých turů a bizonů, nevznikly najednou. Nejstarší obrazy byly namalovány možná už před 35 000 lety. Nejmladší malby jsou staré 14 000 let. Znamená to, že pravěké obrazárny jsou dílem stovek generací.

Nejčtenější