V dnešní době člověk často naráží na slovo „smog“. Jak toto slovo vzniklo a jaké druhy smogu existují?

|  
smog

V dnešní době člověk často naráží na slovo „smog“. Jak toto slovo vzniklo a jaké druhy smogu existují?

Výraz „smog“ pochází z angličtiny a vznikl spojením dvou slov, smoke (kouř) a fog (mlha). Již u základního vzdušného smogu rozlišujeme dva druhy, ale lze se setkat i se smogem světelným, elektromagnetickým apod. Mnohá města se potýkají s nadbytkem umělého světla ničícího přirozenou tmu, pro které vzniklo označení světelný smog. Elektrosmogem se naproti tomu rozumějí elektromagnetická pole a vlny, vznikající v důsledku technické činnosti člověka a vykazující účinek na okolní prostředí.

Nejčtenější