Učili jsme se o kovech vzácných zemin, ale co to jsou „vzácné zeminy“?

P. TOMEK  |  
zemina

Pojem „zeminy“ byl v dobách dávných alchymistů velmi obsáhlý.Označení „kovy vzácných zemin“ je jistým pozůstatkem jejich názvosloví. Ve skutečnosti jde o souhrnné označení pro oxidy lanthanoidů (tj. lanthanu a čtrnácti prvků následujících za ním v periodické soustavě prvků) a také pro sloučeniny skandia a yttria. Přes svůj název nejsou ani zdaleka všechny kovy vzácných zemin skutečně tak vzácné. Například ceru je obsaženo v zemské kůře až 46–60 mg/kg a lutecia je pravděpodobně na Zemi až 200× více než zlata. Dříve se používaly jako přísady do slitin a skel pro vytvoření požadovaných vlastností. Dnes nacházejí využití při tvorbě nanostruktur.

Nejčtenější