Třetí svět a děti ze zkumavky

Jaroslav Petr  |  
Afrika

Přes nepolevující populační explozi a velké počty bezprizorných dětí je neplodnost v zemích třetího světa obrovský společenský problém. Touha po dítěti vede ke krádežím novorozeňat, promiskuitě a šíření pohlavních nemocí včetně viru HIV.V subsaharské Africe je neplodná asi třetina všech párů. To je dvojnásobek ve srovnání s ekonomicky vyspělými zeměmi. Přitom početná rodina je v Africe kritériem společenského uznání a cena ženy se měří počtem dětí, které porodí. Úsloví, že neplodná žena nemá cenu toulavého psa, je rozšířené v mnoha koutech černého kontinentu. Lidé je tu často berou doslova.

Mužská neplodnost je v Africe tabu. Na její vrub připadá asi 40 % případů neplodných párů, ale vina za neplodné manželství je přesto svalována prakticky výhradně na ženu. Ta bývá často vystavena až brutálnímu nátlaku ze strany rodinných příslušníků. Některé ženy se uchylují k mimomanželskému pohlavnímu styku v naději, že otěhotní. V subsaharské Africe, kde žije 35 milionů lidí nakažených virem HIV, je takové počínání krajně riskantní.

Výjimečné nejsou ani případy, kdy žena předstírá těhotenství a pak se pokusí novorozence ukrást. Často je žena v bezdětném manželství nucena k pohlavnímu styku s jinými mužskými členy rodiny. Pokud odmítá nebo sice svolí, ale neotěhotní, bývá zostouzena, týrána a nakonec zapuzena. Zůstane sama, bez prostředků. Není divu, že některé ženy nevidí ze zoufalé situace jiné východisko než sebevraždu.

Nejsou peníze

„Oplození ve zkumavce“, označované přesněji jako asistovaná reprodukce, představuje jedno z nejnadějnějších řešení zapeklitého problému neplodnosti. Toto odvětví medicíny si však razí cestu do subsaharské Afriky jen s velkými obtížemi. Vždyť první dítě z oplození „ve zkumavce“ se na africkém kontinentu narodilo v nigerijském Lagosu až v roce 1989, tedy více než deset let po světové premiéře této metody pro léčbu neplodnosti ve Velké Británii.

Hlavní překážkou rozvoje asistované reprodukce je hluboce zakořeněná mylná představa, že Afričané léčbu neplodnosti nepotřebují. Rodiny, které netrpí neplodností, mají v průměru pět nebo šest dětí. Mezinárodní společenství i místní vlády proto investují především do akcí zaměřených na plánované rodičovství a kontrolu populační exploze. V této oblasti přinášejí i poměrně malé investice hmatatelný výsledek. Asistovaná reprodukce je ve srovnání s tím velmi drahá a efekt vynaložených peněz není na první pohled zřejmý.Omezené prostředky z místních zdrojů či mezinárodní pomoci na jejich uspokojivé řešení nestačí.Peněz není dost ani na prevenci neplodnosti. Příčina většiny případů reprodukčních problémů mužů i žen v subsaharské Africe tkví v neléčených infekčních pohlavních chorobách.Dalším významným faktorem jsou zdravotní komplikace žen po porodu nebo po interrupci.

Samostatnou kapitolou je ženská obřízka, které se v subsaharské Africe podrobilo asi 140 milionů žen. Provádějí ji obvykle domorodí léčitelé velmi primitivními prostředky, bez anestezie a v otřesných hygienických podmínkách. Častým následkem jsou opět infekce, které mohou vyvolat neplodnost.

Oplození „na koleně“

Asistovaná reprodukce se na první pohled jeví jako „kosmická technologie“, a tomu odpovídá i cena. Jeden pokus o oplození ve zkumavce vyjde asi na 2500 amerických dolarů. V Nigérii, kde se narodilo první africké Denně se dítě „ze zkumavky“, tomto je minimální měsíční příštích mzda asi 55 dolarů.

Vyspělých Spousta lidí ale miliony lidí. přežívá s podstatně obyvatel, nižším příjmem, často zemích s méně než dolarem 11 milionů na den. Odhaduje se, Jen že z Afričanů, kterým by na mohla asistovaná reprodukce umírá pomoci, si to může finančně dětí dovolit nejvýše každý desátý, ale spíše jen každý dvacátý.

Ani tyto překážky nejsou nepřekonatelné. Například přední australský embryolog Alan Trounson přesvědčen, že náklady na asistovanou reprodukci lze v afrických podmínkách výrazně snížit. Lze používat lacinější preparáty pro hormonální stimulaci nastávajících matek. Lze zjednodušit laboratorní postupy a používat jednodušší vybavení. Laciná asistovaná reprodukce by mohla pomoci v subsaharské Africe milionům žen.Úspěch ale záleží na tom, jak se změní současné postavení žen. Zjednodušeně řečeno, zda nebude mít i nadále neplodná žena ani cenu toulavého psa. Vyvrátit tento způsob nahlížení na problém neplodnosti představuje bezkonkurenčně nejtěžší úkol.Samostatnou kapitolou je ženská obřízka, které se v subsaharské Africe podrobilo asi 140 milionů žen. Provádí se v otřesných hygienických podmínkách.

TŘETÍHO SVĚTA

exploze na celém světě rodí čtvrt milionu dětí. Při tempu se počet obyvatel Země zvýší během deseti let o jednu miliardu. V ekonomicky zemích přibude za tu dobu mezi 50 až 60 Drtivá většina z této miliardy nových plných 900 milionů, bude žít v nejchudších světa. Už dnes ročně umírá na celém světě dětí. V průměru jedno každé tři sekundy. choroby vyvolané pitím znečištěné vody mají svědomí životy 3,5 milionu dětí. Šest milionů jich hladem. To je celá populace předškolních v Japonsku.

Nejčtenější