Termití královna žije ve svých dcerách

redakce  |  
termití královna

Termití královny se dožívají i třiceti let. Japonští a američtí vědci přistihli královny japonských termitů Reticulitermes speratus při důmyslném triku, díky kterému jsou tyto plodné samice v termitišti geneticky přítomny i posmrtně. Běžně plodí královna potomky pářením se samcem-králem.

Na sklonku života však plodí nové královny z neoplozených vajíček procesem označovaným jako partenogeneze. Tyto královny neopouštějí termitiště a plodí potomky s původním králem. Nová generace královen zdědí kompletní dědičnou informaci staré královny. Král k dědičné informaci královen následnic ničím nepřispívá.

Nejsou to tedy jeho pokrevní příbuzné. Je to, jako kdyby původní královna z termitiště nezmizela. Z genetického hlediska se dědičná informace potomků po výměně „zakladatelky“ za „následnice“ nemění. Díky tomu si nově plození členové termití kolonie udrží vysokou životaschopnost.

Nejčtenější