Technicky nadaní teroristé

M. Tůma  |  

V knize Inženýři džihádu nabízí Diego Gambetta z oxfordské Nuffiled College spolu s pařížským orientalistou Stefenem Hertogem vodítka k odhalení islamistických extremistů odhodlaných k teroristickým útokům na západní země. Upoutal je například fakt, že mezi islamistickými teroristy nápadně převažují techničtí inženýři. Podařilo se jim získat údaje o čtyřech stovkách militantních muslimů, kteří žili v muslimských zemích a v posledních 40 letech se podíleli na teroristických akcích.

U 284 zjistili vzdělání. Vysokou školu studovalo 196 teroristů a mnozí studia zdárně dokončili. U 178 teroristů, kteří se aspoň pokusili získat vysokoškolské vzdělání, se podařilo zjistit obor studia. Jen 34 z nich studovalo islamistiku. Sedmdesát osm studovalo technické obory. „Pravděpodobnost, že se muslimský inženýr stane islamistickým teroristou, je nepatrná,“ tvrdí Gambetta a Hertog. „Je však třikrát až čtyřikrát vyšší než u absolventů jiných vysokoškolských oborů.“

Nejčtenější