Tání tundry ohřívá Zemi

J. PETR  |  
Tání tundry ohřívá Zemi

Tající tundra chrlí do ovzduší skleníkový plyn oxid uhličitý a přispívá vydatně ke globálnímu oteplení. Prokázal to tým amerických vědců pokusem, při kterém bylo pomocí umělohmotných přehrad rozděleno na tři části kilometr dlouhé aljašské jezero. Z prostřední části vyčerpali vědci všechnu vodu a nahnali ji do severní třetiny jezera. Jižní třetina jezera zůstala v původním stavu. Vědci předpokládali, že zatopená část bude uvolňovat méně plynů, protože její organická hmota bude pod vodou chráněna před atmosférickým kyslíkem.

Ve skutečnosti pozorovali přesný opak. Zatopená severní část uvolňovala mnohem více oxidu uhličitého než centrální vysušená část jezera nebo jeho nedotčená jižní část. Tento překvapivý výsledek má na svědomí prudký nárůst činnosti bakterií, které nepotřebují k životu atmosférický kyslík. S postupujícím globálním oteplením bude tundra rozmrzat a voda z roztátého permafrostu zřejmě přispěje ke zvýšenému uvolňování skleníkových plynů do ovzduší.

Nejčtenější