Tajemné mizení krevet

redakce  |  
kreveta

Ve Středozemním moři často mizí krevety i na několik let, aby se zase objevily. V pozadí jejich záhadných ústupů a návratů jsou pohyby vodních mas a sedimentů na svazích mořského dna. Čas od času se podmořskými údolími proženou mocné proudy, které směřují z mělčin pobřežního šelfu do hlubin pod širým mořem. S sebou strhávají vše, co jim přijde do cesty. Sestupné proudy vznikají v zimních měsících, kdy studené větry ochladí vodu pobřežních šelfů. Studená voda má vyšší hustotu a klesá do hlubin. Za obzvláště chladných zim může hlubinné proudění nabrat katastrofické proporce. Příval smete a pohřbí také krevety. Obnova jejich populace pak trvá tři až pět let.

Nejčtenější