Sustainer krabice energie pro Afriku

|  Příroda
Sustainer vyrábějící bionaftu z olejnatých rostlin

Kde vzít elektřinu v pusté Africe? Sustainer je instalace zabalená ve standardním nákladním kontejneru, který je možné převážet na každém nákladním autě. Princip je jednoduchý: jako vstupní suroviny slouží Sustaineru olejnaté rostliny, například oříšky a podobně. Z nich je v olejovém lisu vyextrahována bionafta, případně potravinový olej.

Zbytky z tohoto procesu mohou být využity jako krmivo pro dobytek. Vylisovaný olej je pak skladován v integrovaných nádržích a lze jej využít jednak pro pohon 25kVA generátoru, jednak pro tankování automobilů. Dále může být Sustainer dovybaven čtyřmi větrnými turbínami a solárními panely.

Nejčtenější