Středa je indigově modrá

J. PETR  M. Tůma  R. Honzák  |  Věda

Počitek je základní prvek vnímání, může to být barva, vůně, chuť, tón, a je vnímán a zaznamenáván některým ze smyslů, kterých máme podle učebnic celkem pět. Čití, tedy vnímání počitků, se označuje také jako estezie (odtud také pojem estetika). Anestezie je ztráta citlivosti, která je většinou známa především jako utlumení bolestivých vjemů, hyperestezie je naopak výraz pro přecitlivělost.

Synestezie je pojem postihující skutečnost, kdy jeden vjem je současně registrován dvěma nebo dokonce více smysly. Jsou lidé, kteří neslyší jen tón, ale současně jej vnímají jako barvu. Synestezie není ani výsledkem představivosti, ani výsledkem učení. Prostě je! Nejčastější synestezie jsou sluchové a zrakové, označované jako „barevné slyšení“, zatímco spojení čichových a chuťových vjemů, ačkoli k sobě logicky patří, je vzácnější.

Před několika desetiletími byl tento jev považován za velice vzácný, dnes víme, že určitou schopnost nebo určitý dar synestezie má přibližně jeden člověk z 23 lidí. Její výskyt je familiární (tedy je sklon ji podědit, stejně jako modré oči) a rozhodně nepatří mezi poruchy, tím méně mezi choroby. Je to spíše dar. Pro vědce, především neurology, psychology a fyziology, přestává být pouhou kuriozitou, a stává se „oknem k poznání“ toho, jak doopravdy vnímáme.

V USA vyšla nyní zajímavá kniha nazvaná stejně jako titulek tohoto příspěvku: Wednesday Is Indigo Blue. Jejími autory jsou dva neurologové, Richard Cytowic a David Eagleman, kteří se začali touto problematikou zabývat před více než dvaceti roky víceméně náhodou a v uplynulých letech vytěžili z dané oblasti řadu poznatků. Původním vysvětlením tohoto jevu bylo, že jde o nedostatečné „prořezání“ (pruning) spojů mezi jednotlivými neurony senzorického systému, kterých máme po narození všichni nadbytek, a je třeba je správně usměrnit.

V současné době se vědci kloní spíše k názoru, že aktivace jednoho senzorického systému je schopná nabudit aktivaci systémů jiných, takže je pak možné „slyšet modrou barvu“ nebo vnímat chuť pojídaného pokrmu jako „magnetické vibrování v prstech a ohmatávat její tvar“.

Nejčtenější