Strach ze smíchu

J. PETR  R. Honzák  |  Věda

Ohromný sociální význam humoru a smíchu poznáme nejlépe, když tyto základní komunikační prvky chybějí. Člověk, kterého nedokážeme rozesmát a který nedokáže rozesmát nás, člověk, který s námi nesdílí smích a humor, nám nikdy nemůže být blízký. Dlouho byly tyto vzácné dary považovány za výlučně lidské, ale, jak bezpečně prokazují někteří badatelé, smějí se další savci – šimpanzi, psi, krysy – také.

Právě smích, nikoli depresi, považuje mnoho etologů za přesný sociální protipól agrese. Obě emoce mají mnohý společný substrát v mozkových strukturách a pokud jde o zevní projevy, jsou v obou případech vidět špičáky, v rozsahu jejich expozice je však patrný rozdíl, který signalizuje v jednom případě ohrožení, ve druhém pocit sounáležitosti, jistoty a bezpečí. Řešení otázky: „Útočit… utéct… přiblížit se?“ není vždy jednoznačné a je problémem především pro sociální a emoční inteligenci. Jsou lidé, kteří nedokážou ani svoje pocity, ani emoce druhých dobře rozpoznat. Možná, že někteří z nich trpí gelotofobií.

Gelotofobie (z řeckého gelos = smích) je chorobný strach z posměchu, za který postižení mohou považovat prakticky každý smích. V posledních několika letech se touto klinickou jednotkou zabývají jak z klinického, tak z obecnějšího pohledu (jde o poruchu z rodiny fobií nebo o trvalý osobnostní rys?) především vědci z německy mluvících evropských zemí. Studie dospělé populace v Německu, Švýcarsku a Rakousku docházejí k závěrům, že tuto novou chorobu má 5–10 % lidí.

Postižení si často stěžují, že zažili posměch a ponižování v dětství, řada prací však prokazuje, že šlo o špatnou interpretaci běžné sociální komunikace, že od dětství neumějí rozeznávat mezi sociálně pozitivním a agresivně nastaveným charakterem smíchu a humoru. Ve společensky vstřícně naladěných kontextech vnímají každý smích jako ohrožující, nebezpečný nebo agresivní a také v neutrálních situacích vystupují jako nedůvěřiví pesimisté. Nejlepším lékem je schopnost zasmát se vlastním chybám spolu s ostatními.

Nejčtenější