Srdce se hojí

J. HORČÍK  J. PETR  P. PROŠEK  |  
srdce

Tým německých, nizozemských a belgických kardiologů vedený Martinem Bergmannem z berlínského Centra Maxe Delbrücka pro molekulární medicínu vyvrátil představu o tom, že srdce postižené infarktem nemůže regenerovat a zahojit se nově vytvořenou svalovinou. Při pokusech na myších vědci ukázali, že po infarktu vznikají v poškozeném srdci nové svalové buňky zvyšující výkonnost srdečního svalu. Pro zhojení srdce je nutná jedna významná podmínka.

V dědičné informaci buněk srdečního svalu musí být potlačen gen pro bílkovinu beta-katenin, ten sehrává významnou roli během vývoje srdce v těle plodu. Pokud je gen vyřazen z činnosti, aktivuje se v srdci zvláštní typ buněk, které se množí a vytvářejí novou svalovinu. Po čtyřech týdnech blokování genu pro beta-katenin byl efekt na srdce myší s infarktem jasně patrný. Přežívaly těžký infarkt mnohem častěji než myši s funkčním beta-kateninovým genem.

Nejčtenější