Španělské supy ohrožují antibiotika

J. PETR  R. Honzák  |  Věda
sup

Španělští zemědělci nechávají některé zdechliny hospodářských zvířat na mrchovištích, aby se na nich mohli krmit vyhubením ohrožení supi. Nejčastěji zde končí zvířata, která uhynula po nemoci. Mnohá byla léčena antibiotiky, a ta v jejich tkáních zůstala. Supi se krmí masem a vnitřnostmi kontaminovanými těmito léky.

Výzkum prokázal, že v tělech supů se hromadí některé typy antibiotik s dlouhodobým účinkem. Ptáci s vysokým obsahem antibiotik v těle jsou náchylnější jak na bakteriální, tak i plísňová onemocnění. Při vyšetření krve se prokázalo, že v oblastech, kde supi konzumují především zdechliny velkých domácích zvířat, mají mláďata silně narušený imunitní systém.

Nejčtenější