Sláva a pád „spojovacího článku“

|  Příroda
Darwinius masillae

V květnu letošního roku obletěla svět zpráva o 47 milionů let staré, perfektně zachované fosilii primáta s vědeckým jménem Darwinius masillae. Byla nalezena v Německu a připsána tvorovi, který stál u zrodu vývojové linie vedoucí k člověku. Jeden z autorů popisu tohoto pravěkého tvora Jorn Hurun z univerzity v Oslo pojmenoval fosilii po své dceři jako Idu a prohlásil o ní: „Tohle je nejstarší článek vedoucí k lidem.“ Podle Huruna leží kolébka společného předka opic, lidoopů a lidí na evropském kontinentě.

Americký paleontolog Christopher Beard nyní popsal fosilii 37 milionů let starého primáta nalezenou v Myanmaru. Tvor dostal vědecké jméno Ganglea megacanina. Řada tělesných znaků jej řadí do okruhu předků opic, lidoopů a lidí. Beard je přesvědčen, že Ganglea megacanina dokazuje, že se skutečný „chybějící článek“ – tedy předek opic, lidoopů a lidí – vyvinul v Asii. Evropská Ida se tak ocitá ne slepé koleji evoluce. Také vůči Beardově interpretaci fosilie primáta Ganglea megacanina mají někteří vědci výhrady. Zdá se, že „chybějící článek“ budeme ještě nějakou dobu postrádat.

Nejčtenější