Skutečně se protiklady přitahují?

Jana Lysá  |  

Partnery si lidé daleko spíš vybírají podobné, a ne úplně jiné, než jsou oni, hlavně když přijde na tři z pěti základních charakterových rysů člověka (angl. Big Five) – vstřícnost, svědomitost a otevřenost. Alespoň to dokládají svými výzkumy Beatrice Rammstedtová z Centra pro vědecký výzkum a metodiku z německého Mannheimu a Jürgen Schupp z Německého institutu hospodářského výzkumu v Berlíně. Oba zjistili, že zbylé dva z hlavních pěti charakterových rysů, tedy extroverze a emocionální vyrovnanost, nehrají při výběru partnera téměř roli.

Partnerské páry spolu také déle vydrží, vykazují-li oba partneři podobnou míru vstřícnosti a svědomitosti.

Psycholog Sanjay Srivastava z Oregonské univerzity si ale daný fenomén vykládá jinak: „Možná, že je to tak, že ti lidé spolu jsou tak dlouho, protože čím déle spolu jsou, tím jsou si podobnější.“

Nejčtenější