Šíří se pachy také v kapalinách?

Ladislav Snížek  |  

Čich je vlastně způsobem chemické detekce stopových látek ve vzduchu nebo ve vodě. Nejenže se tedy pachy v kapalinách šíří, ale dokonce je čich jedním ze smyslů, za který vděčíme našim nejvzdálenějším předkům žijícím v mořích. Proto také musí být sliznice s čichovými buňkami v našem nose neustále vlhká. Pokud by vyschla, necítili bychom nic. Pro obyvatele měst může být zajímavým poznatkem, že i ryby mají nosní dírky podobně jako suchozemští živočichové. Většině z nich ale neústí do dýchacího orgánu jako nám. Jejich nozdry jsou prostě jen malé trubičky s oběma konci obrácenými ven. Ryby z vývojové linie vedoucí k suchozemským tvorům byly schopné nozdrami dýchat, protože je měly spojené s primitivními plícemi. Jsou proto pro paleontology důležitým rozlišovacím znakem.

Nejčtenější