Sedm genů vytvoří náhradní oko

J. PETR  M. Tůma  P. PROŠEK  |  Technika

Ekonomická krize upevní naše zdraví

V souvislosti se současnou hospodářskou krizí rostou obavy ze zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva. Očekává se vzestup duševních onemocnění, nárůst konzumace drog a alkoholu. Lidé začnou ve větší míře jíst levnější, z hlediska zdravé výživy problémové potraviny. Nárůst stresu budou kuřáci kompenzovat zvýšenou spotřebou tabáku. Epidemiologické studie však přinášejí opačné závěry. Zpomalení ekonomického růstu bývá provázeno zlepšením zdravotního stavu populace a poklesem úmrtnosti. S obnovením ekonomického růstu úmrtnost opět narůstá. Podílí se na tom řada faktorů. Rodiny s napjatým rozpočtem se přece jen omezí v jídle a přestanou se přejídat. Poklesne nadměrná konzumace alkoholu. Hubené příjmy si vynutí i další změny životního stylu svědčící lidskému zdraví. Člověk dá například přednost levné chůzi před drahou jízdou autem. Svědčí to jeho oběhovému systému a zároveň klesá riziko újmy na zdraví při dopravní nehodě.

Sedm genů vytvoří náhradní oko

Tým amerických vědců vypěstoval pulcům žáby drápatky náhradní oko. Stačilo k tomu zapnout v laboratorně pěstovaných žabích buňkách pouhých sedm genů, jež jsou aktivní při vývoji oka v žabím embryu. Když vědci transplantovali tyto buňky na bok pulce, narostlo mu z nich anatomicky dokonale utvořené oko. Pulec jím samozřejmě neviděl, protože oko nebylo napojeno zrakovým nervem na zrakové centrum v mozku. V dalším experimentu odstranili vědci pulcům drápatky jejich vlastní formující se oko. Pulci a žáby tak byli odsouzeni k doživotní slepotě, protože nedokázali oko regenerovat. Když ale vědci voperovali pulcům do místa chybějícího oka laboratorně připravené buňky s aktivovanou sedmičkou „okotvorných“ genů, postaraly se tyto buňky o malý zázrak. Pulcům narostly nové, zcela funkční oči, jimiž pulci viděli.

Nejčtenější