Samovymazávací dokumenty

J. PETR  M. Tůma  |  

Erytropoetin posiluje mozek

Hormon erytropoetin známý i jako EPO používají sportovci pro doping. Hormon povzbuzuje tvorbu červených krvinek a zvyšuje tak schopnost krve přenášet kyslík do tkání při špičkovém výkonu. Pokusy německých biologů na laboratorních myších odhalily u erytropoetinu nečekanou schopnost zvyšovat výkonnost nervového systému. „Nadopované“ myši zvládají lépe i velmi náročné úlohy, se kterými mají „nedopované“ myši velké problémy.

Robotičtí netopýři

Malá dálkově řízená létající zařízení najdou uplatnění například při průzkumu nedostupných prostor. Konstruovat stále menší letadla nebo helikoptéry však není možné, protože tyto stroje ztrácejí manévrovací schopnosti. Američtí konstruktéři se proto nechali inspirovat letem netopýrů. Ukazuje se, že robotičtí netopýři mají vynikající manévrovací schopnosti.

Počítač se učí z televize

Člověk se toho koukáním na televizi obvykle moc nenaučí. Počítačový software vyvinutý britskými vědci je na tom mnohem lépe. Vědci nechali počítač sledovat vysílání, které je provázeno překladem do znakové řeči pro neslyšící. Počítač sledoval mluvené slovo a symboly znakové řeči a sám si dokázal přiřadit význam k jednotlivým znakům. Naučil se znakové řeči sám pouhým sledováním televize.

Samovymazávací dokumenty

Nový film z nanomateriálů umí zničit zápis a sám zůstane nepoškozený, připravený pro další použití. Využívá vlastnosti nanočástic zlata, které mění barvu podle toho, jak moc jsou k sobě nahloučeny. Na film se dá psát ultrafialovým paprskem. Když na materiál přestane dopadat ultrafialové záření, zápis zmizí.

Nejčtenější