S Kolumbem pluly ženy

M. Tůma  R.Honzák  |  Věda

Na své druhé cestě do Ameriky v letech 1493 a 1494 založil Kryštof Kolumbus na severním pobřeží ostrova Haiti první evropské město. Jméno La Isabela dostalo po španělské královně Isabele Kastilské. Historici byli přesvědčeni, že obyvatelstvo La Isabely tvořili muži z posádek flotily sedmnácti Kolumbových korábů.

Výzkum 50 koster nalezených na hřbitově zaniklého města však odhalil i kostry čtyř žen. Jedna z nich zřejmě pocházela z domorodého kmene Tainů. Zbývající ženy byly z mnohem větší dálky. Vědci jsou přesvědčeni, že nejméně jedna z žen pocházela z Afriky. Pokud se to potvrdí, musíme posunout příchod Afričanů do Nového světa o celá desetiletí před první dovozy afrických otroků. Další žena zcela určitě pocházela z Evropy.

Nejčtenější