Rostliny chrání Zemi před zamrznutím

|  Technika
panorama

V posledních 24 milionech roků čelila Země hrozbě, že zamrzne a promění se v gigantickou ledovou kouli. Z atmosféry mizel oxid uhličitý. Podílelo se na tom především zvětrávání hornin. Země nezamrzla jen díky pozemské flóře, která udržuje spodní hranici koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře na hodnotách zajišťujících životu na Zemi „tepelný komfort“. Rostliny potřebují oxid uhličitý k životu. S pomocí sluneční energie si z něj fotosyntézou vyrábějí základní živiny. Když klesnou hladiny oxidu uhličitého pod určitou mez, začnou rostliny „hladovět“.

Nevyrábějí si dost živin a chřadnou. Globální pokles koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší tak vyvolává masivní ústup pozemské flóry. Činností svých kořenů napomáhají rostliny ke zvětrávání hornin a tím i k dalšímu odnímání oxidu uhličitého z ovzduší. Když rostlin ubude, poklesne i množství oxidu uhličitého, jež mizí ve zvětraných horninách. Celková bilance se obrátí ve prospěch uvolňování oxidu uhličitého a koncentrace tohoto plynu v ovzduší začnou opět stoupat. Díky flóře nemůže poklesnout koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší pod 0,02 %. To stačí Zemi ochránit před dobou superledovou, z níž by se planeta dostávala jen s velkými obtížemi.

Nejčtenější