Revoluce v očkování

martin kůs  |  

Co musí rostlina splňovat, aby mělo smysl ji pěstovat na výrobu energie?

Jedním z požadavků je nenáročnost na složení půdy a klimatické podmínky. Právě s klimatem má Česká republika největší problémy. Počítá se totiž, že se pro pěstování těchto rostlin použijí lokality, které nejsou vhodné pro pěstování obilí a jiných konzumních rostlin. Čili horské lokality, nějakým způsobem zamořená nebo méně úrodná půda. Dalším kritériem je výnosnost rostliny, která by neměla klesnout pod 15 tun sušené rostlinné biomasy na hektar, a současně bychom z ní měli získat desetkrát tolik energie oproti množství energie vložené do výroby.

Nejčtenější