Psychosvět

J. CHVÁLA  J. PETR  Kateřina Damborská  P. PROŠEK  |  

Zákon okamžitého zájmu

les

Spolu s tím, jak se člověk zejména v posledních sto letech prosazuje čím dál tím více jako individualita, vzniká také představa, že každý máme nějaký svůj osobní, ústřední zájem, který potřebujeme během života naplnit. Francouzský psycholog J. Piaget důsledně rozlišoval mezi jednotným číslem -zájem – a množným číslem – zájmy. Dnes už se v psychologii o pojmu zájem nemluví.

Místo hlavního a určitého zájmu se člověku přiznává spíše obecná energie, základní přání něco dělat. Tuto energii pak můžeme všichni různými způsoby využít v našich profesních zájmech. Psychologie profesních zájmů je určující pro celý život současného člověka. Žádná aktivita totiž nestojí mimo náš zájem: Buď si volíme aktivitu, která nás zajímá, anebo se zajímáme o to, co děláme.

A jestliže opravdu nenacházíme žádný svůj vnitřní zájem na činnosti, kterou provádíme, pak nás motivuje zájem vnější (děláme to proto, abychom přežili a zajistili si finanční nezávislost). To je zákon „okamžitého zájmu“. V každém okamžiku vlastně náš organismus jedná podle funkce svého největšího zájmu. Naléhavější zájem vytlačuje ten předchozí, i když ještě není uspokojen. Podle svých zájmů jednáme neustále. A v tomto ohledu není třeba cítit se diskriminovaní a neuspokojení.

Léčba imaginací

V imaginativní psychoterapii terapeut nejdříve pomůže klientovi zklidnit mysl, uvolnit tělo a nenásilně nabídnout určitý motiv, pomocí kterého se klient postupně ponoří do svého nitra. Mezi typické motivy patří například představa domu, louky, potoka, výstupu na horu nebo pohledu do temnoty lesa. Terapeut neuvádí žádné jednotlivosti, ale nechá, aby se nabídnutý motiv začal sám bez jakéhokoli ovlivňování vůlí rozvíjet vlastním životem před vnitřním zrakem klienta. Obrazy i děj, které se začnou objevovat, odrážejí vnitřní symbolické drama klienta a zachycují jak aktuální emocionální naladění, tak dlouhodobé vnitřní konflikty. Vše, co se klientovi ukazuje, je symbolické a může pro něj mít více významů. Terapeut nic neinterpretuje, pouze nabízí, co určitý obsah může znamenat v klientově chování nebo vztazích. Pracuje především s klientovým postupným poznáním a jeho vnitřním prožitkem.

Nejčtenější