Psychosvět

J. PETR  Kateřina Damborská  Mgr. P. Částková  Z. ODEHNAL  |  

Emoce v komunikaci

Emoce představují citovou složku našeho prožívání, dodávají našemu životu barvu. Emocemi spontánně vyjadřujeme náš vztah ke světu – k situacím, událostem, věcem, lidem. Mají také zásadní postavení v naší komunikaci s okolím.

Ve společenské sféře často cítíme potřebu naše emoce kontrolovat, chránit se, zachovat si tvář. Způsobuje to strach z názoru jiných lidí, potřeba chránit svou intimitu a image a také strach z pohlcení a ovládání emocemi. Kontrolované a umírněné emoce nám sice usnadňují sociální komunikaci, ale přílišná sebekontrola může vést ke spuštění psychologických obranných mechanismů proti emocím. Obranné mechanismy jako popření a maskování emocí, vyhýbání se jim nebo odvádění pozornosti od nich následně snižuje citové a intimní prožívání i v našich osobních vztazích. Je pro nás proto velmi důležité, aby mezi opravdovostí a sebekontrolou byla zachována rovnováha a pružnost.

Principy života

Kineziologie představuje velice účinné metody, pomocí kterých se můžete zbavit současných potíží tak, že najdete jejich příčiny v minulosti. Vychází z teoretického předpokladu, že člověk je tvořen ze tří částí: fyzického těla, psychiky a ducha. Psychika je nástrojem ducha na ovládání těla.

Potíže, jimiž lidé trpí, jsou jen následky traumat prožitých v minulosti. Přitom není rozhodující, zda si je člověk takového traumatu vědom či nikoli. Vždy je možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít a zpracovat.

Orgány nebo části těla, které byly v minulosti poraněné, bývají nyní zpravidla oslabené či nemocné. Po zpětném prožití a opravení původní vzpomínky, která je příčinou poškození, se tyto části aktivují a samovolně uzdravují. Tyto metody potvrzují, že duše, tělo a naše psychika se nalézají v tom nejužším vztahu. Každá fyzická nemoc má svůj psychický důvod a naopak. U terapie se nejedná o žádný hypnotický stav, manipulaci ani sugesci.

Používané metody stojí na přesvědčení, že lidé se potřebují naučit celoživotně pracovat na svém obrazu světa.

Člověk si vytváří svoji představu o světě, svůj základní obraz světa, svoji základní životní filozofii během prvních tří let života a tuto představu během dalšího života většinou již příliš nemění. Pro klienta je však třeba mít vždy na paměti, že změnit se bude muset on sám.

Nejčtenější