Psychosvět

J. HORČÍK  J. PETR  PETRA ČÁSTKOVÁ  |  
Dívka s knihou

Psychologický význam pohádek

Nejdůležitějším a nejtěžším úkolem při výchově dítěte je pomoci mu nalézt smysl života. K tomu je pro něj zapotřebí zažít nejednu zkušenost. Aby bylo dítě připraveno na setkání se životem a mohlo být spokojeno se sebou samotným a se svým konáním i přes možnou nepřízeň osudu, je pro něho nutné, aby si vybudovalo vnitřní zdroje, které obohatí a rozvinou jeho pocity, představy i rozumové schopnosti. K tomu dítě potřebuje nápady, které mu dovolí uspořádat jeho vnitřní prostor a na jejichž základě vytvoří smysluplný řád ve svém životě. Tento druh smyslu nachází dítě prostřednictvím pohádek. Pohádky ve svém původním tvaru mají schopnost sdělovat zjevné i skryté významy v mnoha rovinách. Pomáhají mu překonávat různá zklamání, sourozeneckou žárlivost, stejně jako se vzdát dětské závislosti a získat pocit vlastní jedinečnosti. Pokud dítě reaguje na určitou pohádku a vyžaduje ji číst stále dokola, je to v pořádku, bude se tak dít do doby, dokud z oblíbené pohádky nevyzíská vše, co pro řešení aktuálních vnitřních konfliktů potřebuje. Proto je ve výběru pohádek nejlepší nechat se vést dítětem.

Anima a animus

Arteterapie je způsob léčby duše pomocí umění. Anima je archetypální předobraz ženy v muži. Animus se obrazí v ženě.

Podle nich si vybíráme své partnery. Často se shodují s rodičovským vzorem, který máme zažitý z dětství v původní rodině.

Jak vypadá náš vlastní animus nebo anima, můžeme zjistit, když si zkusíme namalovat pohádku o Šípkové Růžence. Podle toho, jak se v daném příběhu chopí své role princ nebo daná princezna, pochopíme, jakou roli hrajeme v páru skutečném, v realitě. Pokud je princ vystrašený z bujných keřů a není odvážný natolik, aby se chopil chlapského úkolu – zachránit princeznu, zbavuje se své role samce a nechává se odsunout na druhou kolej, a stává se tak „podpantoflákem“.

Anima- Růženka může mít zavřené oči a pasivně jako správná žena (s rozvinutým ženským principem) čekat na akci ze strany prince, nebo se sama chopí iniciativy a hraje aktivní, mužskou roli. Přístup k ženství a mužství (neboli sám k sobě a k partnerovi) můžeme jednoduše najít také v kresbě postavy stejného a opačného pohlaví.

Nejčtenější