Psychosvět

redakce  |  Věda
psycho girl

Spiritualita, bolest a léčení

Naším postojem většinou je, že všechna bolest je negativní. Pokud bolest přijde, máme tendenci se jí rychle zbavit, a to nejlépe pomocí utlumujících prášků nebo antidepresiv, jak také doporučuje všudypřítomná reklama. Emocionální, psychická nebo chronická tělesná bolest často představuje signál, že tato oblast vyžaduje naši pozornost a nápravu, což často odmítáme slyšet. Spojení mysli, těla i ducha se objevuje v mnoha východních náboženstvích i filozofiích. Nesčetněkrát bylo prověřeno, že spiritualita a víra může výrazně pomoci při léčení z pohledu tradiční medicíny nevyléčitelných nemocí, při psychosomatických onemocněních a napomáhá zachování fyzického i psychického zdraví v pokročilém věku. Říká se, že porozumíme-li svému duchu, budeme se také moci podílet na tom, co se děje v našem těle. Často díky nemoci a vytrpěné bolesti nacházíme porozumění nejenom pro sebe, ale i pro ostatní a získáváme úplně jiný pohled na svět kolem nás.

Panické poruchy

Úzkost vzniká velice rychle a často ji doprovází pocení, zrychlené dýchání, hlasité bušení srdce, třes těla, mravenčení v prstech, dokonce i křeče. Také ji provázejí různé neodbytné negativní myšlenky a tendence utéct nebo vyhnout se situaci, která úzkost vyvolává. Lidé pohlcení záchvatem paniky se často cítí izolovaní, mají pocity studu a následně se obviňují. Velmi důležitým prostředkem léčby panických poruch je psychoterapie, která pomáhá člověku trpícímu úzkostí porozumět, co se s ním děje, a nalézt v životě události, které s rozvojem poruchy souvisejí. S trochou trpělivosti dochází postupně až k vymizení vracejících se záchvatů. Prvním krokem, jak paniku zklidnit, je kontrola dechu a podchycení automatických negativních myšlenek, které se s úzkostí spouštějí a vyvolávají její fyzické příznaky. Dobrým pomocníkem je nácvik relaxace, která nám může pomoci rychle uvolnit tělo, uklidnit mysl a krizovou situaci zvládnout.

Nejčtenější