Protéza s hmatem

MUDr. R.Honzák  |  Věda
protéza s hmatem

Švéd Robin Ekenstam měl jako první možnost odzkoušet novou protézu ruky SmartHand. Ta je v pacientově paži napojena přímo na nervy, které původně ovládaly amputovanou ruku. Zařízení převádí impulzy z nervů paže na elektronické signály, které pak ovládají pohon protézy tvořený čtyřmi malými elektromotory. Protéza „poslouchá“ signály z mozku stejně jako zdravá ruka.

První verze SmartHand udělala na Ekenstama velký dojem. Po pár tréninkových sezeních ovládal protézu, jako kdyby to byla jeho opravdová ruka. Dokáže s ní nejen uchopit nejrůznější předměty, ale zvládá i velmi komplikované úkony. Může například psát tužkou. Kromě toho je SmartHand vybavena čtyřiceti elektronickými senzory, od kterých jsou přes interface předávany signály nervům. Protéza má díky tomu hmat.

Nejčtenější