Proč už nežijí gigantické vážky jako v prvohorách?

Ctirad Zezulka  |  
vážka

Omezení velikosti hmyzu je dané jeho dýchací soustavou. Na rozdíl například od savců, plazů nebo ryb totiž neroznáší kyslík po těle hmyzu krev, ale je rozváděn soustavou dýchacích trubiček – vzdušnic. Protkávají celé hmyzí tělo, přesto je rozvedení vzduchu méně účinné než jeho roznášení krví. Pokud by byl hmyz větší, nedostávalo by se některým částem jeho těla dostatek kyslíku. Na takových místech by mu tedy začala odumírat tkáň. Existence extrémně velkých druhů hmyzu, včetně známých vážek Meganeura s rozpětím přes 70 cm, v období prvohor se vysvětluje mnohonásobně vyšší koncentrací kyslíku. Některé teorie tvrdí, že tehdy tvořil až 35 % atmosféry. Bylo to způsobeno vysokou produkcí kyslíku řasami v mělkých oceánech a poměrně malým množstvím živočichů osidlujících tehdy souš.

Nejčtenější