Proč se téměř nikde nepoužívá supravodivost?

David Smutný  |  

Kdyby byly rozvodné sítě zhotoveny ze supravodičů, a ne z hliníku či mědi, přineslo by to velké úspory. Supravodivé magnety jsou účinnější rovněž při výrobě elektřiny v porovnání s konvenčními generátory (s vinutím z měděného drátu). Supravodivý generátor (asi o polovinu menší než běžný generátor) má účinnost okolo 99 %, zatímco běžný generátor dosahuje účinnosti kolem 50 %.

Ročně se vyrobí desetitisíce tun supravodivých materiálů, zpravidla pro použití ve vědeckých zařízeních a pro vlaky využívající magnetickou levitaci – maglev. Skutečný nástup supravodivosti však teprve přijde.V praxi totiž dosud převládají spíše supravodiče nízkoteplotní, jejichž provoz je značně nákladný, protože se musí chladit kapalnými plyny. Výhodnější vysokoteplotní supravodiče se začaly zkoumat teprve nedávno.

Nejčtenější