Proč při bolesti nebo rozhněvání máme tendenci zatínat zuby, pěsti a svaly?

Martin Babinec  |  

Bolest či rozhněvání lze chápat jako určitou formu stresu (zátěž, tíseň nebo tlak). Stresy způsobují náročné životní události, které ohrožují naši tělesnou, duševní a sociální pohodu. Zatínání zubů, pěstí, svalů je tedy reakcí organismu na stres, který má podle H. Selye tři fáze. První (a zde nejvýznamnější) je fáze poplachová, panická. Sympatický nervový systém vyvolá zvýšené srdeční frekvence, zvýšení krevního tlaku, rozšíření zornic a odbourání zásoby cukru z jater. Krev je pumpována do svalů, aby připravila organismus na reakci útoku či útěku. Součástí této rychlé mobilizace zdrojů může být právě „zatínání“.

Nejčtenější