Proč plují některé mraky níž a některé výš?

OLGA POTUŽÁKOVÁ  ZDENĚK ODEHNAL  |  

Proč plují některé mraky níž a některé výš?

mraky

To ovlivňuje několik faktorů. Mraky se tvoří v okamžiku, kdy se vlhký vzduch ochladí natolik, že začne vodní pára kondenzovat a vytvářet drobné kapičky. Čím je přitom vzduch sušší, tím nižší teplota je potřeba ke kondenzaci. Nižší teploty jsou přitom obecně ve vyšších výškách, díky čemu se za suchého počasí budou mraky tvořit spíš výš na nebi. Za velmi nízkých teplot mohou potom kapičky vody mrznout a tvořit ledové krystalky. Led má menší hustotu než voda (proto plave), s čímž souvisí to, že mraky tvořené ledovými krystalky plavou v atmosféře výš než mraky tvořené kapičkami vody. Díky tomu mohou být i za bezvětří vidět dvě patra mraků. Výš jsou „ledové“ mraky zvané cirrus. Během větrnějších dnů se mohou tvořit i bouřkové mraky, které mají led navrchu a v dolní části vodu.

Zrychluje se tím, jak se druhy rychle vyvíjejí, také evoluce?

evoluce

Rychlost, jakou se jednotlivé druhy vyvíjejí, je poměrem toho, jak moc se dokážou změnit za jednu generaci, a délky každé generace. Díky tomu mají obrovskou výhodu jednodušší organismy, protože mají daleko rychlejší reprodukční cyklus.Jedna lidská generace trvá zhruba 25 let. Za tu dobu může nějaká bakterie, má-li ideální podmínky k životu, projít až 650 000 generací. Rychle se množící organismus má také větší populaci jedinců, což znamená, že v rámci přirozeného výběru disponuje větší genetickou odlišností. Oba tyto faktory dohromady značí, že se bakterie vyvíjejí miliardkrát rychleji než savci.K tomu se však přidává ještě ta skutečnost, že jakmile se živočichové vyvinou do určitého bodu, jsou schopni takové adaptace, která není přímo ovlivněna dědičností genů.I to má na jejich potomstvo vliv a evoluce se takovýmito vzory také zrychluje.

Nejčtenější