Proč nesvítíme jako světlušky? Ušetřili bychom za elektřinu…

|  
světlušky

Proč nesvítíme jako světlušky? Ušetřili bychom za elektřinu…

Abychom svítili jako světlušky, museli bychom ovládat tzv. bioluminiscenci, což je – zjednodušeně řečeno – biologický proces přeměny látek, při kterém se uvolňuje energie ve formě světla. Konkrétně je příčinou světélkování oxidace látky luciferinu na oxyluciferin. Reakcí jedné molekuly luciferinu vznikne jeden foton o vlnové délce odpovídající namodralému světlu. Při reakci se pouhá 4 % energie mění na energii tepelnou a zbytek (96 %) energie je vyzářen. Světluška je tedy daleko účinnější zářič než běžná výbojka, která má tento poměr 9:1 (tedy jen 10 % energie přechází na světlo). Na zemi žije asi 550 druhů světélkujících živočichů.

Nejčtenější