Proč není možné okamžité nabití baterií?

Michal Hájek  |  

Při nabíjení baterií či spíše akumulátorů, prakticky vzato, doplňujeme elektrony, které spotřebovalo na svou činnost zařízení, do něhož byly baterie vloženy. A s elektrony se to má podobně jako s automobily na rušné městské křižovatce – za určitou dobu jich projede jen určité množství.

Elektronů také přes konektory nabíječky a baterie „proteče“ jen omezené množství, a tak je třeba počkat určitou dobu, až se jejich zásoba v baterii doplní. Dalším omezujícím faktorem je teplo: čím vyšší proud, tím větší žár (a ten může fyzicky poškodit baterie i nabíječku).

Nejčtenější