Proč mě bolí plomba, když se jí dotknu stříbrnou lžičkou?

P. TOMEK  |  
Proč mě bolí plomba, když se jí dotknu stříbrnou lžičkou?

V podstatě je to tak, že pokud jsou od sebe dva různé kovy odděleny vodivou kapalinou, proudí mezi nimi elektrický proud a proud samozřejmě stimuluje zubní nerv. Podobný pokus prováděl už roku 1762 Luigi Galvani. Ten s pomocí kovových sond stimuloval nervy v žabích stehýnkách určených původně pro kuchyni.Přirozená vlhkost nahrazovala při těchto pokusech elektrolyt. V našem případě působí jako elektrolyt v ústech samotné sliny. Galvani se domníval, že objevil podstatu „životní energie“, omyl odhalil až Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, který pochopil, že elektřinu nevytváří živý organismus, ale kovy. Na základě těchto poznatků sestavil na přelomu 18. a 19. století první monočlánek. Šlo o takzvaný Voltův sloup a skládal se z kruhových stříbrných a zinkových plíšků proložených kotoučky plsti namočenými ve slané vodě.

Nejčtenější