Proč listnaté stromy shazují na zimu listí?

Jarda Mitlener  |  

Proč listnaté stromy shazují na zimu listí? Ve škole nám říkávali, že je to proto, aby jim sníh a vichr v zimě nepolámal větve, ale listnaté stromy rostou více na jihu než jehličnaté, které si „listy“ nechávají.

Listnaté stromy shazují na zimu listí, aby předešly nežádoucím ztrátám vody v období, kdy je voda hůře dostupná, protože mrzne. Listy jsou na rozdíl od jehličí (což jsou ve skutečnosti tzv. jehlicovité listy) více porézní, a proto se jimi odpařuje více vody. Životnost jehlicovitých listů je oproti listům listnatých stromů značná, až deset let. Pevná pokožka jehličí totiž zabraňuje nadměrnému odpařování vody a povrch jehlic je často chráněn ještě voskovou vrstvou. Z „listnáčů“ neopadávají pouze listy kožovité či ostnité. Příkladem neopadavého keře je cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium), pěstovaná v mnoha parcích. Zajímavostí je, že v horkých pouštích a polopuštích listy stromů opadávají v obdobích letního sucha. Také tomuto opadu může předcházet „podzimní“ zbarvení.

Nejčtenější