Proč je nebezpečné kombinovat marihuanu a alkohol?

|  
joint

Hlavní problém spočívá v tom, že alkohol ničí nervové buňky, mozkové neurony. Marihuana zase na povrchu buněk aktivuje CB1 receptory, což vede ke změnám v psychomotorice, paměti, poznávání a vnímání bolesti. Platí to jak u zvířat, tak u dospělých lidí. Nové výzkumy prováděné na potkanech odhalily, že kombinace THC s mírnou konzumací alkoholu způsobovala masové odumírání neuronů v mozku. Vědci pod vedením Henrika Hansena a Chrysanthy Ikonomidou z Humboldtovy univerzity v Berlíně a z Technického učení v Drážďanech uskutečnili pokusy, kdy zvířatům podávali různé drogy.

Podobných výzkumů proběhla již spousta, ale v tomto případě se drogy podávaly zvířatům jednak samostatně, jednak v různých kombinacích. Výsledky pokusů ukázaly, že THC ani jeho syntetická forma nezpůsobovaly degeneraci neuronů. To ale platilo jen v případech, že byla tato látka podána samostatně. V kombinaci s etanolem ale bylo podání THC příčinou odumírání nervových buněk i tehdy, když byla podávaná látka aplikována v nižší dávce, než je dávka toxická. Ani kouření samotné marihuany není ale bez rizika. Kvůli nízkým teplotám hoření je totiž obsah rakovinotvorných látek v jejím kouři výrazně vyšší než u tabáku.

Nejčtenější