Proč je krev červená?

Lubomír Neoral  |  
chobotnice

Stručně řečeno, krev je červená díky přítomnosti červených krvinek. Těchto miniaturních tělísek jsou v pouhé kapce krve miliony, přičemž červené zbarvení má na svědomí hemoglobin, který je rovněž přenášečem kyslíku z plic do zbytku těla. Za jeho červenou barvu může železo, které dává sloučeninám výrazně červenou barvu. Ne všichni živočichové ale mají v krvi hemoglobin, a proto krev není jejich vždy jen červená: švábi mají krev bílou. Chobotnice a humři mají krev modrou či modrobílou. Mořská hvězdice má krev barvy nažloutlé. Žížaly mají krev zelenou. (U bezobratlých ale tato tekutina plní zároveň funkci naší krve i mízy – nazýváme ji proto „krvomíza“ -hemolymfa.) Některé ještěrky z čeledi scinkovitých mají také krev zelenou. (Jedna z nich nese dokonce označení „žlutonohá zelenokrvá“ – výstižné, že?) Řada druhů hmyzu má krev žlutou či zelenou. Někteří živočichové, například koráli a medúzy, nemají krev vůbec.

Nejčtenější