Příchod Zářících

M. Tůma  P.Prošek  P.Tomek  |  
ruka

Lidské tělo doslova září! Japonští vědci pomocí sledování vysoce citlivými kamerami zjistili, že naše tělo skutečně vydává viditelné světlo, a to v množství tisíckrát nižším, než na jaké je citlivé naše oko. Vydávané světlo navíc během dne různě slábne či sílí. Tuto slabou záři vydávají veškeré živé bytosti a je považována za vedlejší produkt biochemických reakcí zahrnujících známé volné radikály. Přitom nešlo o vědě již dlouho známé vyzařování v infračervené části spektra. To je totiž okem zcela neviditelné.

Aby mohlo být toto velice slabé vyzařování studováno, vědci použili zvláště citlivé kamery, které jsou schopny zachytit i jednotlivé částice světa zvané fotony. Přístroji bylo v temné komoře během několika dní sledováno 5 zdravých 20letých mužů, a to každodenně od 10 do 22 hodin. Tito dobrovolníci byli studováni po dobu 20 minut vždy každé 3 hodiny a výsledky byly velmi překvapující. Jejich těla zářila narůžovělým světlem, vycházejícím zpod povrchu těla, jehož jas byl nejnižší v 10 a nejvyšší v 16 hodin, přičemž později záře postupně pohasínala. To napovědělo, že záře nějak souvisí s tzv. cirkadiánními biorytmy našeho těla, což jsou ty z našich biorytmů, které se opakují znovu vždy během každého přibližně jednoho dne. Nejvíce září naše tvář, což pravděpodobně souvisí s tím, že je mnohem opálenější než zbytek našeho těla.

Díky tomu tvář obsahuje velké množstvím melaninu – pigmentu, který je odpovědný za naši barvu kůže – a ten je sám fluoreskující látkou. Sledovaná záře je ve vztahu k našim vnitřním biologickým hodinám, jež jsou určovány výkyvy našich metabolických procesů během dne. To by umožňovalo v budoucnosti tuto slabou záři pozorovat a pomocí ní tak poměrně snadno zjišťovat i zdravotní stav lidí, říká jeden z autorů objevu, Hitoši Okamura, biolog specializovaný na studium cirkadiánních biorytmů, pracující na Kjótské univerzitě. „Můžeme-li sledovat záři na povrchu těla, můžeme tím sledovat zdravotní stav celého těla,“ dodává další z nich, Masaki Kobayaši, specialista na lékařskou biologii z Institutu věd Tohoku v Sendai.

Nejčtenější