Přečtený neandrtálec

J. HORČÍK  J. PETR  Z. ODEHNAL  |  
Neandertálci

Zdá se, že nám neandertálci skutečně nejsou příbuzní. Vědci přečetli kompletní dědičnou informaci z mitochondrií neandertálce, který zemřel před 38 000 lety v chorvatské jeskyni Vindija.

Mitochondrie slouží v buňkách k výrobě energie a jsou proto přirovnávány k buněčným elektrárnám. Jejich dědičná informace se u člověka skládá z 16 569 písmen genetického kódu a nese instrukce pro syntézu třinácti různých bílkovin.

I maličká dědičná informace neandertálských mitochondrií poskytla zajímavé poznatky. Opět se potvrdilo, že neandertálci se od moderních lidí výrazně lišili. Nápadný rozdíl je patrný v mitochondriálním genu COX2 důležitém pro produkci energie v buňkách. Moderní lidé si podle něj vyrábějí bílkovinu, která se liší od neandertálské verze hned na čtyřech místech. Zda právě tahle dědičná změna rozhodla o tom, že naši předci přežili a neandertálci před 25 000 lety vymřeli, není jisté.

V dědičné informaci neandertálce nenašli vědci důkaz o tom, že by se naši předci s neandertálci křížili.

Nejčtenější