Potápěči si ničí mozek

J. PETR  |  
Potápěči si ničí mozek

Špičkový sportovní potápěč zadrží dech na několik minut a ponoří se do úctyhodných hloubek. Riskuje přitom poškození mozku. Švédští lékaři vyšetřili devět dobrovolníků z řad potápěčů poté, co tito sportovci zadrželi dech v průměru na pět a půl minuty. Rozbory odhalily celkem očekávaný pokles hladiny kyslíku a vzestup koncentrace oxidu uhličitého v krvi. Vedle toho však většině potápěčů v krvi citelně stoupla i koncentrace proteinu S100B.

Ten se uvolňuje z nervových buněk při poškození mozku. Během deseti minut po vynoření stouply hladiny proteinu S100B v krvi potápěčů o 37 %. K normálu se vrátily až po dvou hodinách. Vědci nechali zadržet dech na maximální dobu i dobrovolníky, kteří se potápění nevěnují. U těch se hladiny proteinu S100B v krvi nijak neměnily. U potápěčů dochází ke zvýšení propustnosti cév v mozku. To se projeví přechodem bílkoviny S100B z mozku do krve. Zároveň však mohou do mozku pronikat z těla potápěče látky, jež jsou s to poškozovat nervové buňky.

Nejčtenější