Pomáhají zvířatům „nadchody“?

J. HORČÍK  J. PETR  |  
sob

Ochránci přírody budují pro zvířata „nadchody“ umožňující bezpečné překonání rušných silnic a dálnic. Komunikaci lemují po obou stranách ploty a zátarasy, které brání zvířatům v pokusech překonat silnici mimo „nadchod“. Zdravý selský rozum napovídá, že tím dovolíme vzájemný kontakt zvířat na obou stranách silnice a zabráníme jejich genetické izolaci. Skutečný efekt zvířecích „nadchodů“ může být úplně jiný. Rozsáhlá studie rakouských biologů vedených Lucou Corlattim zveřejněná ve vědeckém časopise Conservation Biology upozorňuje na fakt, že vědci zatím netuší, zda vybudování „nadchodů“ nad rušnými komunikacemi dovolilo výměnu genů mezi populacemi žijícími na opačných stranách silnice. Ploty, jež mají zvířata nasměrovat k „nadchodu“, mohou zvířata od překonání silnice odradit. Zároveň však ploty chrání zvířata před srážkou s automobily. Výsledná bilance těchto opatření zůstává nejasná.

Nejčtenější