Počítače, které nezapomínají

MICHAL ŠKACH  |  
Počítače, které nezapomínají

Memristor -součástka předpovězená před 37 lety -konečně spatřil světlo světa. Nástupem se přibližujeme nové epoše strojů s vlastní inteligencí.Jen stěží si dokážeme představit hemžení, jež v současné době probíhá v laboratořích v legendárním americkém Silicon Valley. Vynález, který oznámila společnost Hewlett-Packard, bude s největší pravděpodobností znamenat revoluci v elektronickém průmyslu a nikdo nechce zůstat pozadu. Převratná novinka nese jméno memristor neboli paměťový rezistor. Tuto elektronickou součástku popsal matematickým vyjádřením již v roce 1971 student nelineárních obvodů Leon Chua, jenž už tehdy věřil, že může existovat. Jeho úvahy se však podařilo naplnit až po 37 letech společnosti Hewlett- Packard, jejíž vědci revoluční součástku konečně sestrojili. Kromě tří základních elektronických prvků, mezi které patří odpor, kondenzátor a cívka, si tak dnes musíme dopsat čtvrtý.Hlavním přínosem pro svět počítačů je fakt, že memristor dokáže uchovat hodnotu odporu a zvyšovat ji nebo snižovat v závislosti na proudu, který je součástkou jedním nebo druhým směrem veden. Díky tomu bude vyřešen zcela zásadní nedostatek rychlých pamětí současnosti. Nynější paměti typu DRAM nedokážou po vypnutí napájení uchovat informaci.

Právě z toho důvodu musíte po zapnutí PC čekat, než se operační systém nahraje z pomalého pevného disku do paměti, a bootování vás několik dlouhých desítek vteřin nepříjemně zdržuje. Paměti nové generace dokážou uchovat informace i po odpojení od elektrické sítě. Ztráta několikahodinové práce, o kterou jste přišli kvůli náhlému výpadku proudu, bude jednou provždy strašákem minulosti. Další přínos tohoto objevu zahrnuje analogové počítače, které umí daleko lépe pracovat se vstupními informacemi a učit se. Obrovský potenciál je předvídán třeba v oblasti rozpoznávání obličeje, kde bylo doposud zapotřebí velkého výpočetního výkonu. První zkonstruovaný memristor má tloušťku pouhých 5 nanometrů, což pro představu odpovídá jedné desetitisícině tloušťky lidského vlasu. Malá velikost je velmi důležitá, protože větší memristor než v řádu nanometrů dosahuje vlastností klasického odporu a své hlavní trumfy ztrácí.

NÁVRAT ANALOGU?

Analogové počítače jsou dnes jen vzpomínkou na rané doby výpočetní techniky. Na rozdíl od digitálních počítačů nezpracovávaly jen dva stavy (0–1), ale spojitý děj (tedy nekonečné množství stavů). Nástup memristorů by mohl změnit směr celého dalšího vývoje elektroniky a vést k jejich návratu.

Nejčtenější