Plejtváci obrovští znovu objevili svá ztracená loviště

M. Gajdošík  M. Tůma  |  
Plejtváci obrovští

Největším živočichem všech dob na Zemi je s délkou 33,5 m plejtvák obrovský, dosahující hmotnosti 190 tun. Loven byl teprve od počátku 20. století, o to však intenzivněji. Jeho lov byl ukončen až v roce 1965. Lovem však došlo k rozdělení jeho populace na severopacifickou a jižní – vyskytující se podél západního pobřeží USA.

Severní populace se již nikdy nevzpamatovala a zdálo se, že její osud je zpečetěn. Proto bylo překvapením, když se 15 plejtváků znovu objevilo u břehů Aljašky a Britské Kolumbie. Mezi nimi byli podle pigmentových skvrn na kůži a tvaru hřbetní ploutve americko- kanadským týmem rozpoznáni 4 jedinci, pozorovaní již předtím u Kalifornie. Vědci stále přesně nedokážou říci, proč plejtváci právě nyní začínají migrovat od břehů jižní Kalifornie do severních oblastí Tichého oceánu.

Nejčtenější