Pár slov úvodem

PETR TOMEK  |  
Petr Tomek

Jsou věci, které mě děsí, a jedna z nich nedávno proběhla jako aféra všemi novinami a internetovými portály. O překračování rychlostních rekordů zpravidla informujeme rádi, tentokrát se ale rychlost netýkala nového technického vynálezu. Navíc by stejně nemohl být rekord uznán, protože jeho aktéři použili zkratku, což se u skutečných rekordů nesmí. Kauza plzeňských turbotitulů mě ale zaujala z trochu jiného pohledu, než je překračování nejvyšší rychlosti studia. Zkoušky za úplatu (přiznejme si to) existují i v některých autoškolách a povinných kurzech, jenže vysoká škola by měla být něco trochu jiného. „To se ale děje i na jiných školách!“ vložil se do mých úvah kamarád fyzik, který mi tím poněkud nechtěně otevřel hrozivou představu specialisty v jaderné elektrárně s titulem získaným v podezřele krátkém termínu.

Bohužel se tím moje představivost nezastavila. Před mým zachmuřeným čelem začali defilovat turbochemici, turbomatematici, turbogenetici, turbochirurgové a spousta dalších urychlených profesí. Nějakou dobu mě pak pronásledovala dost děsivá představa turbodentisty, než mě zachránila vzpomínka na skutečného vědce – pana profesora Josefa Dostála, nestora české botaniky (se všemi tituly prof. RNDr. Josef Dostál, DrSc.). Ten dobrý profesor zemřel už před deseti lety v požehnaném věku 97 let, ale vzpomínám si na něj jako na člověka, který byl do poslední chvíle nadšený pro sebemenší travičku. Co víc, dokázal nějak to svoje nadšení sdílet. Pak jsem si začal vybavovat další skutečné vědce, se kterými jsem se v životě setkal. A všichni v mých vzpomínkách září nějakým nakažlivým nadšením.

Jako by pro ně celý život byl dlouhou expedicí plnou objevů. Dokonce i v rozhovorech, které jsem s nimi sepisoval, se slova jako „dobrý pocit“ nebo „štěstí“ objevují nečekaně často. Nakonec i onen kamarád, který mi přivodil depresivní představu světa plného turboodborníků, dovede být pěkně nadšený, když může vyprávět o svém oboru. Tupé tváře turbostudentů mi začaly připadat o něco méně strašlivé, ale zato hrozně hloupé. Za neprávem získaný titul je sice možné neprávem získat dobře placené místo, ale to, co dává člověku-vědci pocit skutečného štěstí, je poznání.

Nejčtenější