Paměť u měňavky

redakce  |  
měňavka

Jednobuněčná hlenka Physarum polycephalum leze při hledání potravy tempem zhruba centimetr za hodinu. V suchém vzduchu však tento měňavce podobný organismus citelně zpomalí. Tým japonských vědců foukal na hlenky v pravidelných intervalech suchý vzduch a sledoval, jak poslušně brzdí. Největší překvapení přinesl konec pokusu.Hlenky zpomalily ve chvíli, kdy očekávaly další závan vzduchu, i když na ně vědci nefoukali. Zapamatovaly si rytmus závanů a věděly, kdy mají čekat další. Zpomalovaly i v okamžiku, kdy očekávaly druhý a třetí závan. Když nechali vědci hlenky šest hodin v klidu, zdálo se, že na všechno zapomněly. Lezly konstantní rychlostí. Po jediném závanu si však hlenky opět vzpomněly a znovu zpomalovaly v rytmu předchozích závanů.

Nejčtenější