Oslabená imunita ryb

R.Honzák  |  Věda
Oslabená imunita ryb

Už v osmdesátých letech vědci zjistili, že znečištění řek látkami s účinkem hormonů narušuje plodnost vodních živočichů. Nejnovější výzkum týmu Laury Robertsonové z US Geological Service prokázal, že znečištění s hormonálními účinky, tzv. endokrinní disruptory, narušují i imunitní systém ryb. Okounkům pstruhovým po dávce syntetických hormonů, které se běžně vyskytují ve vodách řek a jezer, ubylo v těle hepcidinu.

Tento hormon byl objeven teprve v roce 2000 a je mu připisována především úloha při řízení metabolismu iontů železa. Zároveň však tento peptid tvořený zhruba dvěma desítkami aminokyselin potlačuje růst bakterií, a tvoří tak součást imunitní obrany. Ryby produkují v těle dva různé typy hepcidinu. Tvorba prvního z nich je dávkou hormonů potlačena. Tvorba druhého typu hepcidinu zcela ustává. Tento efekt je zvláště razantní, pokud je tělo ryby vystaveno patogenním bakteriím. Rybám, které čelí účinku hormonálního znečištění, hrozí kožní infekce. Ty často přecházejí v tvorbu otevřených ran a v konečném důsledku mohou rybu i zabít.

Nejčtenější